ElektrikSensör                                              Korna                                               FlaÅŸör

Kalorifer Motoru                             Ampul                                               Far

Tepe Lambası                                  Sis Lambası                                      Stop